Työajanseuranta sovellus

Työajanseurantasovellus – Helpottaa arkea merkittävästi

Työajanseurantasovellus on ollut osa rakennusalan arkea jo vähintään viimeiset 10 vuotta. Varsinkin toiminnanohjauksen yhteydessä oleva seurantasovellus on taannut tarkat kirjaustiedot reaaliaikaisesti niin kauan kuin ratkaisuja on tarjottu pilvipalveluna asiakkaille. Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin reaaliaikaisen työajanseurannan sovelluksen tärkeydestä osana nykyaikaista toiminnanohjausta rakennusalalla.

Miksi sovellus työajanseurantaan?

Moni miettii, millainen sovellus työajanseurantaan kannattaa hankkia. Modernin työajanseurannan sovelluksen on kyettävä antamaan käyttäjälleen helppo käyttökokemus. Kukaan ei ole seppä syntyessään, sanotaan, ja toisaalta ei tarvitsekaan varsinkaan työajanseurannan sovelluksen kanssa olla, mikäli tuotteen toteuttaja on luonut loppukäyttäjälle yksinkertaisen käyttökokemuksen.

Jos kuvitellaan tilanne, missä työntekijä on esimerkiksi rakennustyömaalla tekemässä useammalle eri tehtävälle eli litteralle töitä, on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että henkilöllä on helppoa joko työpäivän aikana tai työpäivän jälkeen kirjata työaikansa yhdellä kirjauksella mahdollisimman tarkasti työaikansa jaotellen.

tyoajanseuranta-sovellus-fondion

Pääsääntöisesti toteutettava yhden kirjauksen taktiikka mahdollistaa, että työajan voi kohdistaa helposti oikeille litteroille ja henkilöllä ei kulu työkirjaukseen pitkää aikaa. Tämä tuo ryhtiä tuntikirjauksiin ja mahdollistaa tehokkaan toiminnanohjauksen reaaliaikaisen tiedon liikkuessa työntekijän mobiilisovelluksesta suoraan yrityksen- ja projektinjohdon koontinäkymään.

Työajan seurantaan tarkoitettu sovellus siis varmistaa, että projektin laskennassa suunniteltu kesto ja työhön käytetty aika kohtaavat todellisuuden. Mikäli näin ei käy, mahdollistaa reaaliaikainen työajanseurannan sovelluksen käyttö nopean reagoinnin muuttuneisiin tarpeisiin. Samaa ei voi sanoa, jos työajanseuranta Excel on ainoa käytössä oleva kirjaustapa.

Työajanseurantasovelluksen hyödyt palkanlaskentaan

Työajanseurannan sovellus työkaluna antaa tosi simppelin tavan kirjata työajat myös palkkalajeille. Palkkalajeille kirjaaminen on tärkeää oikeanlaisen palkanlaskenta-aineiston muodostamiseksi. Tämä helpottaa työaikojen tarkistamista ja muuta manuaalista työtä erittäin paljon. 

Kun työt kirjataan työajan kirjaussovelluksella päivittäin, voidaan luottaa, että työajat pitävät kutinsa, eikä palkanlaskijalla tarvitse enää soitella epämääräisten merkintöjen tai epäloogisuuksien perään. Yhtenäinen kirjaustapa tuo myös kaivattua läpinäkyvyyttä työn tekijän eli työajankirjaajan ja palkanmaksajan välille.

tyoajanseurannan sovellus hyödyt palkanlaskentaan fondion

Kenelle työajanseurannan sovellus sopii?

Työajanseuranta sovellus sopii erinomaisesti sellaisille rakennusalan toimijoille, joilla on selkeä tarve ja halu tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Oikeat tiedot rakennustyömailta ja sen päivittäisestä arjesta luovat kannattavuuden perustan.

Varsinkin rakennusalan toimijoille on todella tärkeää, että reaaliaikaisuus säilyy monessakin mielessä: rakennusalalla on tunnistettu paikoin myös työnantajien näkökulmasta epätervettä “kynätuntien” käyttöä työaikojen kirjauksen yhteydessä. Toiminta on pitkässä juoksussa vahingollista niin työnantajille, työntekijöille, asiakkaille kuin koko kansantaloudellekin. 

Siksi valveutuneet alan toimijat ovatkin alkaneet kiinnittää huomiota tarjouslaskentaan ja siitä muodostuvaan työmaan kustannusrakenteeseen ja budjettiin. Sen toteuman seuranta on luonnollinen osa - huomioiden myös, että kaikilla työnantajilla on myös palkanmaksuvelvoite, joka toteutuu varmasti paremmin, mikäli työajat kirjataan kuten ne kuuluu - ilman vahingossa ja huonoista prosesseista johtuvia virheitä. 

Työajan seurannan sovelluksen käyttö lisää siis tehokkuutta ja luo pohjaa kannattavampaan liiketoimintaan.

Det är enkelt att använda Fondion

Förbättra lönsamheten för ditt byggföretag
Du får en realtidsvy för imorgon
Modern och användarvänlig verktyg
Boka möte