Fondion × Talenom -integraatio

Fondionin ja Talenomin välillä on myyntilasku-, ostolasku ja palkkaintegraatio. Integraatio mahdollistaa yrityksellesi Talenom-asiakkuuden sekä parhaimman työkalun päivittäiseen, operatiiviseen toimintaan, kuten kustannusten laskentaan

Integroi Talenom Fondioniin

Säästä aikaa ja rahaa

Asiakkaat ja projektit

Fondion toimii masterina asiakas- ja projektirekisterissä. Kun Fondioniin luo uuden asiakkaan ja projektin, Fondion perustaa asiakkaan ja projektin Talenomiin. Näin asiakkaita ei tarvitse perustaa erikseen Fondioniin ja Talenomin.

Ei asiakkaiden ja projektien lisäämistä moneen järjestelmään
Molemmissa järjestelmissä samat tiedot
Ei duplikaatteja asiakas- ja projektirekisteriin

Myyntilaskutus

Fondion luo kaikki myyntilaskut, olipa kyseessä sitten laskutyö, maksuerä, yksikköhintalaskutus tai näiden yhdistelmä. Kun Fondionissa painetaan lähetä-nappia, rajapinnan yli siirtyy asiakkaan tiedot, projektinumero, projektin nimi, mahdollinen kustannuspaikka, laskutustiedot, viitteet sekä itse laskurivit

Myyntilaskun luominen todella nopeaa
Ei manuaalista tietojen koostamista myyntilaskulle
Tiedot automaattisesti kirjanpitoon

Ostolaskut

Fondion noutaa Talenomista ostolaskut. Ostolaskujen projektikohdistus (sekä tarvittaessa litterointi) hoidetaan Fondionissa. Ostolaskurivit siirtyy automaattisesti projektin vastuuhenkilölle tarkastettaviksi. Tarkastuksen jälkeen ostolasku siirtyy yrityksen henkilölle, kenellä on oikeus hyväksyä ostolaskut. Hyväksynnän jälkeen ostolasku siirtyy tiedoilla rikastettuna Talenomiin, mistä lasku menee maksupäivänä maksuun automaattisesti sekä siirtyy kirjanpitoon.

Vain yksi järjestelmä ostolaskujen käsittelyyn
Automatiikka laskujen kierrolle
Tiedot automaattisesti kirjanpitoon

Palkat

Fondion muodostaa palkkamateriaalin automaattisesti niin työaikakirjauksista, kuin lomista ja poissaoloista. Fondioniin voidaan kytkeä päälle myös automatiikkaa, mikä muodostaa palkka-aineistoon automaattisesti esim. ateriakorvaukset, työkalukorvaukset tai muita lisiä. Automatiikan voi kytkeä päälle jokaiselle henkilölle erikseen, toisistaan poikkeavasti.

Ei enää manuaalista tietojen koostamista
Automatiikka taustalla laskee lisät palkka-aineistoon
Rajapinnan avulla tiedot palkanlaskijalle

Asiakkaat ja Projektit

Asiakkaat ja projektit luodaan Fondionissa
Automaattinen tietojen synkronisointi Talenomiin

Myyntilaskut

Fondion muodostaa myyntilaskut ja ne siirtyvät Talenomiin liitteineen
Myyntilasku lähetetään automaattisesti Talenomista asiakkaalle

Ostolaskut

Fondion noutaa ostolaskut Talenomista (projektikohdistus, tarkastus, hyväksyntä)
Ostolasku menee maksuun automaattisesti Talenomista

Palkat

Fondionissa tehdyistä työaika- ja poissaolokirjauksista muodostuu palkka-aineisto.
Palkka-aineisto siirtyy rajapintaa pitkin Talenomiin

Fondion × Talenom -integraation hyödyt

Lisää asiakkaat ja projektit vain kerran

Asiakkaita ja projekteja ei tarvitse lisätä kahteen eri järjestelmään, ainoastaan yhden kerran Fondioniin.

Automaattinen palkka-aineiston muodostuminen

Fondion muodostaa työaika- sekä poissaolokirjauksista palkka-aineiston automaattisesti. Palkka-aineistoon muodostuu myös mm. ateriakorvaukset, päivärahat sekä muut työntekijöille maksettavat korvaukset.

Automaattinen myyntilaskujen luonti

Unohda manuaalinen myyntilaskujen luonti, sillä Fondionissa tämä onnistuu nappia painamalla laskutettavien rivien valitsemisen jälkeen.

Ostolaskujen tarkastus ja hyväksyntä

Ostolaskurivit siirtyvät automaattisesti tarkastettaviksi projektien vastuuhenkilöille, jolloin kenenkään ei tarvitse erikseen siirtää ostolaskua esim. kierrätyslistalle tai valita ostolaskun kierrätyslistaa. Ostolasku siirtyy hyväksyttäväksi.

Usein kysyttyä

Maksaako integraatio erikseen yritykselle?

Fondion ei veloita yritystä erikseen integraatiosta, integraatio sisältyy ydinversion hinnoitteluun.

Tarvitseeko asiakkaat lisätä erikseen Fondioniin ja Talenomiin?

Ei tarvitse. Fondion perustaa uudet asiakkaat automaattisesti Talenomiin.

Tarvitseeko myyntilasku lähettää erikseen Talenomista?

Ei tarvitse. Fondion antaa Talenomille suoraan lähetys-käskyn, jolloin ainoastaan Fondionissa klikataan “Lähetä”-nappia. Myyntilasku siirtyy myös kirjanpitoon automaattisesti.

Siirtyykö kirjanpitoon myyntilaskun lähetyksen yhteydessä automaattisesti asiakkaan ja projektin tiedot?

Kyllä. Mikäli asiakasta ei löydy Talenomista ennen myyntilaskun lähetystä, Fondion asiakkaan ja projektin Talenomiin.

Ota kaikki hyöty irti Talenomista

Fondionin avulla parannat yrityksesi kannattavuutta konkreettisin toimenpitein

Det är enkelt att använda Fondion

Förbättra lönsamheten för ditt byggföretag
Du får en realtidsvy för imorgon
Modern och användarvänlig verktyg
Boka möte