Katelaskenta rakennusalalla

Katelaskenta rakennusalalla – Vältä nämä virheet laskennassa

Katelaskenta rakennusalalla on yhtä keskeisessä roolissa yrityksen menestyksen kannalta kuin työn hinnoittelu. Näemme kuitenkin jatkuvasti, että virheitä ja väärinkäsityksiä syntyy sekä katelaskennassa että hinnoittelustrategioissa. On tärkeää ymmärtää, miten oikein suoritettu kate laskenta ja hinnoittelu vaikuttavat rakennusalan palveluita tarjoavan yrityksen kannattavuuteen.

Kate – Laskenta kuntoon, että pärjäät rakennusalan kovassa kilpailussa

Miten lasketaan kate? Laskenta kannattaa tarkistaa heti, koska kannattavuutesi kannalta on kriittisen tärkeää, että katelaskentaa tehdään oikein – varsinkin kilpaillussa markkinassa!

Yksi yleisimmistä virheistä, joihin me Fondionilla törmäämme viikoittain, on katteen virheellinen määrittely.

Pahimmillaan virheellinen kate laskenta johtaa ennemmin tai myöhemmin yrityksen tuhoon. Parhaimmillaankin yritys selviää markkinassa, mutta kassasta katoaa koko ajan rahaa mystiseen mustaan aukkoon. Katelaskenta on siis paras laittaa kuntoon välittömästi!

katelaskenta kannattavuus kate laskenta oikein rakennusalalla Fondion

Katelaskenta esimerkki – Älä tee näin!

Tässä yksinkertainen katelaskenta, jossa näet esimerkin kautta miten kate lasketaan.

  1. Tuotteen ostohinta on 1000 euroa
  2. Myyntihinnaksi määritellään virheellisesti 1300 euroa
  3. Tämä johtaa virheelliseen käsitykseen 300 euron katteesta.
  4. Todellisuudessa tämä vastaa vain noin 23 prosentin katetta, ei 30 prosenttia, kuten virheellisesti oletetaan.
Toinen yleinen virhe liittyy myyntikatteen laskemiseen.

Monet yritykset olettavat, että tietyn myyntikatteen saavuttamiseksi tarvitaan vain tuotteen hinnan nostamista tiettyyn summaan. Kuitenkin tämä voi johtaa virheellisiin päätelmiin.

Esimerkiksi, jos tavoitteena on saavuttaa 40 prosentin myyntikate 1000 euron ostohinnalla, tuote on todellisuudessa myytävä noin 1666,7 eurolla.

Esimerkki katelaskennasta – Tee näin

Tarkastellaanpa näitä katelaskennan esimerkkejä hieman tarkemmin:

Esimerkki 1: Oikein laskettu kate

Ostohinta: 1000 €
Myyntihinta: 1300 €
Kate: (1300 € - 1000 €) = 300 €
Kateprosentti: (300 € / 1300 €) * 100% ≈ 23%

Esimerkki 2: Oikein laskettu myyntikate

Ostohinta: 1000 €
Tavoiteltu myyntikate: 40%
Myyntihinta: (1000 € / (1 - 0.40)) ≈ 1666,7 €
Myyntikate: (1666,7 € * 0.40) ≈ 666,7 €

Näistä esimerkeistä käy selväksi, kuinka tärkeää on laskea katteita ja myyntikatteita oikein.

kate laskenta kuntoon esittely fondion katelaskentaa helpottamaan

Virheellinen käsitys katelaskennasta vie rakennusalan yrityksiä ahdinkoon

Virheellinen käsitys katelaskennasta ja hinnoittelusta saattaa johtaa asiakastyytymättömyyteen ja suurin taloudellisiin menetyksiin.

Rakennusalan toimijoiden on myös tärkeää ymmärtää, että hinnoittelun ja katelaskennan lisäksi myös verot, kustannukset ja markkinatrendit vaikuttavat hinnoittelustrategiaan.

Yritysten on otettava huomioon kaikki nämä tekijät menestyäkseen kilpailullisella rakennusalalla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tarkka katelaskenta ja hinnoittelustrategiat ovat elintärkeitä rakennusalalla menestyville yrityksille. Virheelliset käsitykset voivat johtaa liiketoiminnallisiin ongelmiin ja jopa yrityksen taloudelliseen epävakauteen. Seuraamalla tarkasti näitä laskelmia ja sopeuttamalla strategioita markkinoiden muutoksiin yritykset voivat parantaa kannattavuuttaan ja pysyä kilpailukykyisinä alalla.

Miten myyntikate lasketaan – Kannettavuuden mekanismit kuntoon Fondionin avulla

Oikea käsitys siitä, miten myyntikate lasketaan, on tärkeä tieto yrityksesi kannattavuuden näkökulmasta. Fondionin rakennusalan ohjelmisto on puolestaan vankka perusta sille, että yrityksesi kannattavuus saadaan parhaalle mahdolliselle tolalle. Meillä on lukuisia esimerkkejä asiakkaista, joiden liiketoiminnan kannattavuutta on pystytty parantamaan merkittävällä tavalla, kun kannattavuuden mekanismit on laitettu kuntoon.

Kun kaikki tehdään oikein tarjouslaskennasta alkaen reaaliaikaiseen kustannusseurantaan, niin luodaan perusteet sille, että liiketoiminta pärjää kilpaillulla markkinalla ja yritys voi mahdollisimman hyvin nyt ja tulevaisuudessa.

Sillä tavoin takaamme, että jatkossakin Suomessa on hyviä ja turvallisia työpaikkoja – ja että rakennusalan yrittäjät saavat nauttia työnsä tuloksista.

Fondionin käyttö on helppoa

Parantaa liiketoimintasi kannattavuutta
Saat reaaliaikaisen näkymän huomiseen
Moderni ja helppokäyttöinen työkalu
Sovi maksuton esittely