What's new

Palvelualustamme kokoaa kaikki tarvitsemasi työkalut

13. syyskuuta 2023

Koostamme kaikki rakennusalan tarvitsemat ohjelmistopalvelut samalle alustalle. Keskittymällä viideksi minuutiksi tämän koosteen lukemiseen ymmärrät kunnollisen toiminnanohjausjärjestelmän merkityksen.

Kustannus- ja tarjouslaskenta

Hoidat kustannus- ja tarjouslaskennan valmiiden laskentarakenteiden avulla. Avustamme tarvitsemiesi tarvikkeiden, työlajien ja muiden laskentarivien sekä hinnastojen syöttämisessä, minkä jälkeen voit käyttää näitä tietoja vaivattomasti yksittäistä kustannus- tai tarjouslaskentaa luodessasi. Yksittäisestä laskennasta voit tehdä juuri niin yksinkertaisen tai yksityiskohtaisen kuin haluat litterarakenteiden, tuotepakettien ja eri tyyppisten laskentarivien avulla. Edellä mainittujen lisääminen yksittäiselle laskennalle onnistuu kukin yhdellä napin painalluksella.

Projektinhallinta

Projektinhallinta perustuu Fondionissa toimivaan kanban-näkymään, jossa kutakin projektia vastaa yksi kortti. Näet kortista nopealla vilkaisulla projektin oleellisimpia tietoja, kuten kustannusten ja laskutuksen budjetit ja toteuman, asiakkaan tietoja ja seuraavan yhteydenottopäivän, jolla voit pysyä kärryillä projektin aikataulusta. Voit muuttaa projektin tilaa vetämällä kortin haluamaasi kohtaan näkymässä. Yksityiskohtaisempia tietoja projektista saat avaamalla projektin kortin linkistä, jolloin näet projektin yhteenvetonäkymän, projektin tiedot, laskutustiedot, kustannus- ja tarjouslaskennat, projektikohtaisen kustannusseurannan ja projektin liitetiedostot.

Asiakastietojen hallinta

Asiakaskohtaisesti voit tallentaa kaikki olennaiset asiakkaan perustiedot ja laskutustiedot, vapaasti muokattavat asiakaskohtaiset muistiot ja asiakkaan yhteyshenkilöiden tiedot. Asiakastiedot siirtyvät tarvittavilta osin projekteille ja laskutukseen.

Kustannusseuranta

 1. Budjetointi: Ennen projektin aloittamista laaditaan tyypillisesti yksityiskohtainen budjetti, joka sisältää kaikki odotetut kustannukset. Tämä voi sisältää materiaalikustannukset, työvoimakustannukset, alihankkijoiden kustannukset ja muut kulut. Tähän käytössäsi on tarjous- ja kustannuslaskennan osio, jossa voit helposti hyödyntää viimeisimpiä hinnastoja toimittajiltasi.
 2. Kustannusseuranta: Kustannuksia kannattaa toki seurata reaaliajassa ennemmin kuin laskea vain projektin lopuksia, mitä viivan alle jäi. Autamme tunnistamaan, missä vaiheessa projektia ja millä osa-alueilla projektia mahdolliset ylitykset tapahtuvat. Näin voit kustannusseurannan perusteella ohjata projektejasi kannattavampaan suuntaan välittömästi.
 3. Kustannusennusteet: Kustannusennusteiden manuaalinen päivitys on tulossa Fondioniin syksyllä 2023.
 4. Kustannusraportit: Auttavat hahmottamaan kokonaiskuvan kustannusten tilanteesta, mutta kustannusraportissa merkilläpantavien asioiden perusteella tehtävät korjausliikkeet ovat helposti myöhässä. Ratkaisumme tähän ovat reaaliaikaiset talouden yhteenvetonäkymät, joista saat kokonaiskuvan välittömästi, ilman että kustannusraportin valmistumista tarvitsee erikseen odotella. Yhteenvetonäkymän kautta pääset halutessasi pureutumaan kustannuksissa rivitasolle asti.
 5. Korjaavat toimenpiteet: Jos havaitaan, että kustannukset ovat ylittymässä budjetoituja määriä, ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Nykyaikainen toiminnanohjausjärjestelmä kunnollisella kustannusseurannalla mahdollistaa vihdoin sen, että korjaavat toimenpiteet voi käynnistää ajoissa! Toimenpiteet voivat tarkoittaa esimerkiksi muutoksia aikataulussa, materiaalien uudelleenarviointia tai neuvotteluja alihankkijoiden kanssa.
 6. Dokumentointi: Kaikki kustannukset on syytä dokumentoidaan huolellisesti. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki kulut ovat perusteltuja ja koko ajan säilyy selkeä kuva, mihin rahaa käytetään. Työ-, poissaolo-, materiaali-, alihankinta- ja muut kustannukset löytyvät kaikki listattuna Fondionista.
 7. Arviointi projektin päätyttyä: Projektin päätyttyä voisi tehdä syvemmin perehtyäkseen tehdä tarkemman kustannusanalyysin. Huolellisen analyysin merkitystä ei sovi syyttä väheksyä, mutta mikä tahansa projektin lopulla tehtävä analyysi on jo myöhässä. Siinä havaittavat virheet ovat jo ehtineet toistua saman projektin aikana kertautuen turhina kustannuksina aina uudelleen ja uudelleen. Siksi kannustamme reaaliaikaiseen kustannusseurantaan ja tarjoamme parhaat työkalut siihen.

Taloushallinnon integraatiot

Ohjelmistomme on yhdistetty seuraaviin merkittävimpiin taloushallinnon järjestelmiin, joista voit lukea kunkin omalla sivulla. Integraatioiden avulla saat osto- ja myyntilaskut sekä palkkatiedot liikkumaan toiminnanohjausjärjestelmäsi ja taloushallinnon järjestelmäsi välillä.

Talenom

 • Osto- ja myyntilaskujen sekä palkkatietojen integraatiot asiakkailla käytössä.

Procountor

 • Osto- ja myyntilaskujen sekä palkkatietojen integraatiot asiakkailla käytössä.

Netvisor

 • Osto- ja myyntilaskujen integraatiot asiakkailla käytössä. Palkkatietojen integraatio pilottivaiheessa.

Fennoa:

 • Osto- ja myyntilaskujen integraatiot asiakkailla käytössä.

Työkirjaukset ja palkat

Työntekijäkohtaiset tiedot, kuten palkat, syötetään aluksi Fondioniin. Työntekijät kirjaavat työnsä ja poissaolonsa mobiililaitteilla tai tietokoneella. Laskemme automaattisesti työn kustannukset ja laskutuksen perustuen kirjauksiin. Voit tarkistaa ja laskuttaa työn automaation avulla, seurata kustannuksia ja työtunteja reaaliajassa suhteessa tarjouksiin ja siirtää työntekijätiedot verohallintoon ja palkkatiedot taloushallintoon Fondionista. Toiminnallisuuksia voidaan räätälöidä yhdessä vastaamaan tarpeitasi.

Urakkailmoitukset ja työntekijäilmoitukset

Tiedonantovelvollisuus koskee rakentamispalvelun tilaajaa, kun urakkasopimuksen arvo ilman alv:ia ylittää 15 000€. Alihankintaketjussa jokainen tilaaja on vastuussa aliurakoitsijoiden tietojen ilmoittamisesta. Urakkailmoitus tehdään, kun sopimuksen arvo on yli 15 000€ ja sopimus liittyy rakentamiseen. Työntekijäilmoitus vaaditaan, kun sopimuksen arvo on yli 15 000€ ja useita toimijoita työskentelee samalla työmaalla.

Autamme ilmoitusten kokoamisessa ja lähettämisessä verohallintoon. Teemme raskaimman työn puolestasi eli keräämme ilmoitukseen tarvittavat tiedot puolestasi. Sinun tarvitsee vain muutamalla napin painalluksella luoda ja ladata ilmoitus, joka on valmiiksi oikeassa muodossa verottajalle lähettämistä varten.

Varastonhallinta

Taulukko näyttää varastosi tilanteen, tarvikkeiden määrän ja arvon. Fondioniin voi tuoda laajasti tarviketietoja Excel-tuonnilla ja päivittää hinnastoja. Tarvikkeiden syöttö ja käyttö tarjouslaskemilla ja materiaalikirjauksissa kustannusseurantaa varten on vaivatonta. Voit hallinnoida tavarantoimittajien tietoja ja ryhmitellä tarvikkeita haluamallasi tavalla.

JCAD

JCAD:n määrälaskentaohjelmisto on suunniteltu rakennusalan määrälaskentaan hyvin monenlaisissa projekteissa. JCAD:n ja Fondionin välille on luotu rajapinta, joka mahdollistaa kuvista mitattujen määrien tuonnin Fondioniin nappia painamalla.

Fondion laskee JCAD:stä tuoduista tiedoista automaattisesti työ-, materiaali-, alihankinta- ja muut kustannukset taustalla. Fondionissa käyttäjä voi lisäksi laskea esimerkiksi matka- ja majoituskustannukset, joita ei mitata kuvista.

Lisää tietoa JCAD:stä löydät parhaiten heidän omilta nettisivuiltaan osoitteessa https://www.jcad.fi tai JCAD:n esittelyvideosta.

Movenium

Olemme yhdistämässä nykyiseen palvelualustaamme Moveniumin kehittämiä työmaanhallinnan tuotteita, joilla hoituu muun muassa työajanseuranta ja kulunvalvonta. Yhteistyö on jättimäinen harppaus kohti tavoitettamme palvelualustasta, jolla voimme tarjota kaikki rakennusalan tarvitsemat ohjelmistopalvelut kootusti.

Aloita Fondionin käyttö

Paranna liiketoimintasi kannattavuutta
Reaaliaikanen näkymä huomiseen
Moderni työkalu
Sovi esittely