What's new

Työtuntien kohdistaminen litteroille tarkempaa kustannusseurantaa varten sekä lisäominaisuuksia tarjouslaskentaan

19. joulukuuta 2023

Uusimmat päivityksemme mahdollistavat tarkemman työtuntien kustannusseurannan, tarjouslaskennan laskentarivien Excel-viennin sekä tuotepakettien Excel-tuonnin.

Työtuntien kohdistaminen sopimuksille ja litteroille

Työntekijät voivat nyt kohdistaa työtunteja projektin sopimuksille ja niiden alaisille litteroille. Tämä mahdollistaa tarkemman kustannusseurannan ja auttaa tunnistamaan reaaliajassa kustannustehokkaita toimenpiteitä. Ottaaksesi ominaisuus käyttöön valitse ensin haluttu kustannusseurannan tarkkuustaso Ylläpito > Taloushallinnon näkymässä. Jos kustannusseurannan tarkkuustasoksi valitaan kohdistus kategoriatasoille (=litteroille), niin myöhemmin tarkkuustasoa ei kannata muuttaa takaisin sopimus- tai tilaustasolle. Jos olet epävarma sopivasta tarkkuustasosta, kannattaa siis aloittaa tilaus tai sopimus-tason tarkkuudella.

Annetaan esimerkki käyttötapauksesta. Työntekijä rakentaa puolet päivästä väliseinää ja puolet päivästä asentaa kaiteita. Päivän lopuksi hän tekee työkirjauksen samaan tapaan kuin aiemminkin Fondionissa. Nyt työntekijällä on mahdollisuus kohdistaa tekemänsä työtunnit oikealle sopimukselle sekä litteroille “Väliseinät” ja “Kaiteet”. Kustannusten läpinäkyvyys paranee, mikä auttaa projektinjohtoa arvioimaan työn todellista kustannusta ja tekemään oikeita päätöksiä nopeammin.

Kustannusseurannassa kohdistetut työtunnit näkyvät sekä kustannusten toteumassa että tuntien toteumassa kunkin litteran kohdalla.

Tarjouslaskennan Excel-vienti

Voit nyt viedä yksittäisen tarjouslaskennan laskentarivit Exceliin. Tämä ominaisuus mahdollistaa erilaisten yhteenvetojen, kuten tilattavien tarvikkeiden listojen, nopean luomisen. Excel-viennin avulla saat nopeasti tehtyä erilaisia yhteenvetoja, kuten listan tilattavista tarvikkeista.

  • Excelissä on luvut myös "Kategoria" ja "Tuotepaketti" tyyppisillä riveillä, joten nämä rivit kannattaa Excelissä suodattaa pois näkyvistä. Koska Excelin summa-funktio laskee yhteen myös piilotetut solut, kannattaa sarakesummissa käyttää tässä tapauksessa "välisumma"-funktiota, joka laskee yhteen vain näkyvien solujen arvot.
  • Excel-vienti löytyy tarjouslaskennalla laskentarivien muokkaustaulukon vasemmasta yläkulmasta "Vie" painikkeen takaa. Painike on näkyvillä vain silloin, kun tarjouslaskennan tila on "Tarjottu" tai "Sopimus", jolloin laskentarivit eivät ole muokkaustilassa.

Manuaalisten tuotepakettien Excel-tuonti

Tarjouslaskennan laskentarivien Excel-tuonnilla tuodaan lähtökohtaisesti määriä ylläpidon laskentakirjastosta löytyville tuotepaketeille. Jos Excelistä tuotavilla tiedoilla ei löydy tuotepakettia ylläpidon kirjastosta, niin siitä luodaan annettuun kategoriaan manuaalinen tuotepaketti, johon voit laskentakohtaisesti lisätä halutut nimikerivit sisällöksi.

Fondionin käyttö on helppoa

Parantaa liiketoimintasi kannattavuutta
Saat reaaliaikaisen näkymän huomiseen
Moderni ja helppokäyttöinen työkalu
Sovi maksuton esittely