What's new

Uudet kustannusennusteet, läpinäkyvyyttä toteumakustannuksiin sekä maksuerien Excel-vienti.

5. tammikuuta 2024

Kustannusten muutokset sekä niiden perusteella päivittyvät kustannusennusteet ovat nyt uusina ominaisuuksina kustannusseurannassa. Excel-tuodut toteumakustannukset näkyvät talouden yhteenvetonäkymässä sekä Tarkista / Laskuta näkymässä. Maksuerien Excel-vienti auttaa esimerkiksi maksuerien hyväksyttämisessä tilaajalla.

Kustannusmuutokset ja -ennuste

Molemmissa kustannusseuranta-näkymissä on uusi "Ennusteet" kytkin, jolla saat näkyville toiminnon sarakkeet:

 • Kustannuksen muutos
 • Ennustettu kustannus
 • Ennustettu kate

Tilaus > Kustannusseuranta näkymässä voit tehdä muutoksia kustannuksiin.

 • Kustannuksen muutos kohdistetaan sopimukselle ja litteralle (kategorialle). Ole tarkkana, että syötät kustannusten muutokset oikealle sopimukselle!

Talous > Kustannusseuranta näkymässä voit vain tarkastella kustannusten muutoksia.

Lukujen laskentalogiikat:

 • Valmiusasteen laskennan logiikka säilyy ennallaan.
 • Valmiusaste-% lasketaan toteutuneen ja budjetoidun kustannuksen perusteella.
 • Uusien sarakkeiden laskentalogiikat on kuvattu näkymäkohtaisessa ohjeessa, joka löytyy näkymän oikeassa yläkulmassa olevan ? -painikkeen kautta.

Manuaaliset toteumakustannukset lisättiin käyttöliittymään näkyville (Excel-tuodut kustannukset)

 • Talous > Yhteenveto näkymässä näet nyt kuluvan kuukauden ja vuoden yhteenvedoissa eritellysti kohdan “Manuaaliset toteumakustannukset”.
 • Tarkista / Laskuta näkymästä löydät manuaaliset toteumakustannukset erillisinä riveinä ja näkymän lisäsuodattimista löydät tapahtumatyypin “Manuaaliset toteumakustannukset”.
 • Manuaalisten toteumakustannusten Excel-tuonti löytyy näkymästä Talous > Kustannusseuranta > Oikean yläkulman hammasratas > Lataa tuontipohja ja tuo Excel-tiedostosta.
 • Manuaalisia toteumakustannuksia käytetään pääasiassa Fondionin käyttöönottovaiheessa kustannusten tuontiin vanhasta järjestelmästä, mutta Excel-tuonti on kätevä myös kustannuksissa tehtyjen virheiden korjaamiseen.
 • Manuaalisten toteumakustannusten Excel-tuonti ei ole uusi ominaisuus, mutta nyt ne ovat näkyvillä kustannusseurannan lisäksi eritellysti myös "Talous > Tarkista / Laskuta" ja "Talous > Yhteenveto" näkymissä

Maksuerätaulukon Excel-vienti

 • Tarjouslaskennan "Maksuerät" välilehti on uudistettu siten, että maksuerätaulukko voidaan nyt viedä käyttäjän tietokoneelle Excel-tiedostoksi.
 • Taulukon yläpuolelle on lisätty "Vie" painike, josta saat tallennettua maksuerätaulukon tietokoneellesi Excel-tiedostoksi.
 • Tätä voidaan hyödyntää kopioimalla taulukko Excelistä erilaisiin dokumentteihin, kuten maksuerien hyväksyttämiseen tilaajalle.

Fondionin käyttö on helppoa

Parantaa liiketoimintasi kannattavuutta
Saat reaaliaikaisen näkymän huomiseen
Moderni ja helppokäyttöinen työkalu
Sovi maksuton esittely