ERP-järjestelmän käyttöönotto rakennusalalla

ERP-järjestelmän käyttöönotto – Pikaopas

Sinä, joka luet tätä artikkelia, olet ehkä jo tutustunut siihen, mitä etuja modernin ERP-järjestelmän käyttöönotto tuo yrityksellesi. Yrityksen tarve tehostaa prosessejaan, saavuttaa täysi näkyvyys toiminnassaan, parantaa asiakastyytyväisyyttä, lisätä turvallisuutta ja vähentää IT-kustannuksia voidaan täyttää kattavalla liiketoimintaratkaisulla. Kysymys kuuluukin: miten helposti ERP-järjestelmän käyttöönotto parhaimmillaan tapahtuu? Alla esitämme viisi vaihetta, joilla yritys voi siirtyä päätöksestä toteutukseen.

ERP-järjestelmän käyttöönotto rakennusalalla – eri vaiheet

Tähän alle olemme tehneet luonnoksen siitä, miltä ERP-järjestelmän käyttöönotto rakennusalalla saattaa monesti näyttää. Lopuksi esittelemme oman näkemyksemme siitä, miten helppoa rakennusalan erp-järjestelmän käyttöönotto voi parhaimmillaan olla, koska meillä Fondionilla käyttöönotosta on tehty mahdollisimman helppo ja mukava kokemus, mikä pitää fokuksenne yrityksenne ydinliiketoiminnassa.

Käyttöönoton vaihe 1: Luo työryhmä

Yksi rakennusalan ERP-järjestelmän merkittävimmistä eduista on, että se saa kaikki yrityksen osa-alueet toimimaan yhdessä. Kaikki tärkeä tieto yrityksen prosesseista kootaan yhteen paikkaan. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi markkinointiosasto voi helpommin hyödyntää myyntitietoja kampanjoidensa luomisessa.

Jotta ERP-järjestelmä voidaan ottaa käyttöön hyvin, on tärkeää luoda työryhmä, johon kuuluu jäseniä yrityksen eri osastoilta. Jokaisella osastolla on omat erityistarpeensa ja haasteensa, ja kaikkien osastojen osallistuminen projektiin lisää mahdollisuuksia onnistuneelle käyttöönotolle.

ERP-järjestelmän käyttöönotto Fondion työryhmä

Käyttöönoton vaihe 2: Arvioi haasteenne, tarpeenne ja tavoitteenne

ERP-järjestelmän käyttöönoton onnistuminen edellyttää konkreettisten tulosten saavuttamista, ja jotta näin voidaan tehdä, on tiedettävä, mitä halutaan saavuttaa ERP-järjestelmällä. Kaikkien yritysten haasteet ovat erilaisia, mutta ne voivat liittyä esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen, prosessitehokkuuteen, myyntilukuihin jne.

Kootkaa haasteenne, tarpeenne ja tavoitteenne, ja seuratkaa niitä käyttöönoton jälkeen.

Ne haasteet, jotka eivät ole ratkenneet käyttöönoton myötä, voivat olla jatkotyön kohteena. Ehkä käyttöönotossa on jotain parannettavaa?

Käyttöönoton vaihe 3: Katalogisoi tietonne

Yksi painavimmista syistä, miksi monet rakennusalan yritykset valitsevat modernin ERP-järjestelmän käyttöönoton, on tarve saada parempi käsitys omista tiedoistaan. Ennen kuin siirrätte tietonne uuteen järjestelmään, on tärkeää saada täysi hallinta siitä, mitä tiedätte ja mikä on vanhentunutta; mitä on poistettava ja mikä on säilytettävä.

Tämä antaa myös mahdollisuuden luoda hienostuneempi järjestelmä. Monet yritysten tietokannat ovat täynnä epäjohdonmukaisia syöttöjä, esimerkiksi sama asiakas voi olla kirjattu useilla eri tavoilla.

Käyttöönoton vaihe 4: Valmista henkilöstönne – älä unohda inhimillistä tekijää

Muutos on aina haasteellista, etenkin niille työntekijöille, jotka ovat olleet yrityksessä pitkään. Ihmiset pitävät kiinni rutiineistaan, vaikka uudet rutiinit osoittautuvat useimmiten mukavammiksi, tehokkaammiksi ja helpommiksi.

On osoittautunut, että enemmistö ERP-käyttöönottoprojekteista kohtaa ongelmia, ja se johtuu usein siitä, että työntekijöitä ei ole koulutettu uudessa järjestelmässä. Varmista siis, että käytätte aikaa ja resursseja uuden järjestelmän koulutukseen. Ellei sitä käytetä oikein, käyttöönotto harvoin onnistuu.

Erp-käyttöönotto-tiimi-fondion

Käyttöönoton vaihe 5: Toteuta ja seuraa jatkuvasti

Itse käyttöönoton voi parhaiten hoitaa kokenut kumppani. Varmistakaa siksi, että valitsette kumppanin, joka on mukana koko käyttöönoton ajan, sillä matkan varrella tulee varmasti kysymyksiä. Kun käyttöönotto on valmis, seuraava vaihe alkaa: kerätä palautetta työntekijöiltä, tehdä parannuksia ja jatkokouluttaa.

Rakennusalan ERP-järjestelmän käyttöönoton onnistumisen kannalta on tärkeää, että yritys näkee liiketoimintajärjestelmänsä tärkeänä osana toimintaansa. Työryhmän, josta puhuimme aiemmin, tulisi siksi jatkaa aktiivisena, kerätä palautetta osastoiltaan ja käydä säännöllisesti läpi työtä liiketoimintajärjestelmän kanssa.

Valitse rakennusalan ERP-järjestelmä, jonka käyttöönotto käy helposti

Me Fondionilla olemme rakennusalan ERP-järjestelmien asiantuntijoita. Fondion on moderni ja helppokäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä, jolla voit muun muassa laskea tarjoukset, seurata kustannuksia ja budjetin toteumaa sekä kirjata työaikoja. Se on pilvipalvelu, joka toimii selaimen avulla.

Fondionin rakennusalan erp-järjestelmän käyttöönottotiimi on erittäin kokenut. Heidän taustansa eri järjestelmätoimijoilta on tuonut selkeän näkemyksen siihen, kuinka käyttöönotosta saadaan asiakkaalle mahdollisimman mukava ja helppo kokemus

erp-järjestelmä käyttöönotto fondion työmaalla

Olemme huomioineet jo Fondionin suunnitteluvaiheessa asioita, jotka helpottavat järjestelmän käyttöönottoa yrityksessänne. Näin pystymme toteuttamaan yrityksellenne huomattavasti sujuvamman käyttöönoton, johon olette kenties vanhemmissa erp-järjestelmissä tottuneet.

Tavoitteenamme on tehdä käyttöönotosta mahdollisen sujuva kokemus, jotta te voitte keskittyä ydinliiketoimintanne tekemiseen. 

Fondionin ERP-järjestelmän käyttöönoton aikana kokenut käyttöönottotiimimme valmistelee palveluympäristön teidän tarpeitanne vastaavaksi. Samalla he varmistavat, että osaatte sujuvasti käyttää Fondionin järjestelmää.

Sen sijaan, että liiketoiminnalle kriittiset kuukaudet menisivät käyttöönoton parissa, Fondionin erp-järjestelmän käyttöönotto onnistuu helposti, sieltä täältä yksittäisiä tunteja varaten. Asiakkailtamme saamamme palaute kertoo, että liiketoiminta pyörii täysin entisellään käyttöönotosta huolimatta.

Fondionin käyttö on helppoa

Parantaa liiketoimintasi kannattavuutta
Saat reaaliaikaisen näkymän huomiseen
Moderni ja helppokäyttöinen työkalu
Sovi maksuton esittely