What's new

Keräämme urakkailmoituksen ja työntekijäilmoituksen tiedot sinulle valmiiksi

15. toukokuuta 2023

Verohallinto vaatii tietyissä tapauksissa rakennusalan toimijoilta urakkailmoituksia ja työntekijäilmoituksia. Kokeneellekin tekijälle ilmoitukset vievät aikaa. Ilmoitusten tietojen koonti on kuitenkin helppo automatisoida, joten teimme niin puolestasi

Tiedonantovelvollisuus

Rakentamispalvelun tilaaja on tiedonantovelvollinen, jos urakkasopimuksen kokonaisarvo ilman alv:ia on yli 15000€. Huomaa, että tämä alaraja on sopimuskohtainen eikä työmaakohtainen. Alihankintaketjussa kukin tilaaja on tiedonantovelvollinen aliurakoitsijoilta tilaamistaan rakentamispalveluista.

Milloin ilmoitukset pitää tehdä?

Urakkailmoitus tehdään, jos:

  • Urakkasopimuksen arvonlisäveroton kokonaisarvo on yli 15000 €. Riittää, että sopimus edes osittain koskee rakentamista.

Työntekijäilmoitus tehdään, jos molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät:

  • Urakkasopimuksen arvonlisäveroton kokonaisarvo on yli 15000 € ja
  • Yhteisellä työmaalla työskentelee useampia yrityksiä.

Miten autamme sinua ilmoitusten kanssa?

  • Ohjelmistomme kokoaa urakkailmoitusten ja työntekijäilmoitusten tiedot projekteilta, järjestelmään syötettyjen työntekijöiden tiedoista, alihankkijoiden käsittelyn sivuilta ja muualta ympäri järjestelmäämme. Huomautamme, jos tarvittavia tietoja puuttuu ja ohjeistamme niiden lisäämisessä.
  • Ainoa asia, joka sinun tulee tehdä, on luoda työntekijäilmoitus yhdestä napista tai urakkailmoitus sen viereisestä napista, ja tämän jälkeen voitkin lähettää automaattisesti oikein muotoillut tiedostot verohallinnolle.

Tarvittaessa ilmoitukset voi tehdä erikseen Fondionista ja muusta järjestelmästäsi

  • Mikäli haluat tehdä esimerkiksi vain urakkailmoituksen Fondionista ja työntekijäilmoituksen Moveniumista tai muusta järjestelmästä, se onnistuu. Työntekijäilmoituksen ja urakkailmoituksen tekeminen eivät ole sidottuja toisiinsa järjestelmässämme.
  • Päivitetty 17.8.2023: Aloitimme Moveniumin kanssa yhteistyön, jonka myötä ilmoitukset helpottuvat entisestään. Klikkaa kuvasta oppiaksesi lisää yhteistyöstämme.

Fondionin käyttö on helppoa

Parantaa liiketoimintasi kannattavuutta
Saat reaaliaikaisen näkymän huomiseen
Moderni ja helppokäyttöinen työkalu
Sovi esittely