Rakentamisen projektinhallinta

Rakentamisen projektinhallinta – Näin se toimii

Rakentamisen projektinhallinta on avainasemassa onnistumisen kannalta, koska nykyiset rakennusprojektit ovat monimutkaisia. Kiinteistöt ovat teknisesti yhä monimutkaisempia ja vaatimukset korkeat. Suunnitteluprosessiin osallistuu usein suuri määrä toimijoita ja sidosryhmiä, joilla on kullakin omat osaamisalueensa ja odotuksensa. Onnistuneen suunnittelutyön edellytys on yhteistyö ja koordinointi. Myös toiminnanohjauksen on syytä olla kunnossa.

Rakentamisen projektinjohto ja projektinhallinta

Rakennusprojektit ovat monimutkaisia, ja tilaajalla on suuri vastuu. Rakennusprojektinjohtajan tulee olla eri asiantuntijoiden edustaja, joka ohjaa projektia ideavaiheesta valmiiseen tulokseen.

Rakennusprojektinjohto on merkittävässä roolissa projektin onnistumisen kannalta. Digitaalisten työkalujen tulee mahdollistaa onnistuminen.

Fondionin tehtävänä toiminnanohjausjärjestelmänä on mahdollistaa koko rakennusprosessin sujumimen kitkattomasti toiminnnaohjauksen osalta. Mitään ei saa mennä pieleen, vaan kaiken tulee mennä oikein. Meidän tehtävänämme on varmistaa, että myös digitaaliset työkalut tukevat projektinjohtoa ja mahdollistavat kannattavan liiketoiminnan tekemisen.

Rakentamisen projektinhallinta ja sen tarpeet

Rakentamisen projektinhallintaa on monenlaista. Saatat olla rakentamassa uutta ostoskeskusta, kehittämässä toimistoasi tai ehkä taloyhtiösi edessä on suurempi ikkunoiden vaihto, jossa tarvitsette apua.

rakentamisen projektinhallinta työpöytä

Riippumatta siitä, minkä tyyppinen projekti on kyseessä, Fondionin rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmä tukee toimintaanne.

Projektinhallinta esiselvityksistä ja ohjelmavaiheista suunnitteluun, hankintaan ja tuotantoon

Rakennusalan projektinhallintaohjelmistomme osaa käsitellärakennusprosessin eri osa-alueita. Sekä uudisrakennus- että korjaus- ja muutostöissä.

Asiakkaidemme joukossa on sekä suuria kansainvälisiä rakennuttajia että pienempiä toimijoita. Fondionin alusta taipuu moneen malliin sekä monenlaiseen rakennusalan projektinhallintaan.

Rakennusprojektinjohto koostuu monesta eri osa-alueesta

Kun puhutaan rakennusprojektinjohtamisesta, koostuu se monesta eri osa-alueesta.

Esimerkkejä yleisistä projektinjohtotehtävistä asunto-osakeyhtiöille:

 • Ikkunoiden vaihto
 • Salaojitus
 • Putkiremontti
 • Kattoremontti
 • Tilan muutos
 • Vuoraus / Putkiremontti
 • Hanaveden vaihto
 • Energiatehokkuus
 • Tarkastukset

Esimerkkejä yleisistä projektinhallintatehtävistä kiinteistönomistajille, vähittäiskaupalle ja teollisuudelle:

 • Uudisrakennus
 • Projektin kehittäminen
 • Tilojen laajentaminen ja muuttaminen
 • Vuokralaissopimukset
 • Korjaus- ja muutostyöt kiinteistöissä
 • Energiatehokkuus
 • Tarkastukset
 • Asennuskoordinointi
 • Kustannusarviot ja hankintatuki

Esimerkkejä yleisistä projektinhallinnallisista tehtävistä urakoitsijoille:

 • Suunnittelun johtaminen
 • Asennuskoordinointi
 • Tuotantopäällikkö / rakennusvalvoja
 • Tarkastukset
 • Kustannusarviot ja hankintatuki

Mitä rakentamisen projektinhallinta ja projektinjohto normaalisti pitää sisällään?

Yleisellä tasolla rakentamisen projektinhallinnan ja projektinjohdon tulee varmistaa, että projekti tehdään oikein sekä lakien, asetusten ja alanormien mukaisesti. Mutta kaikki rakennusprojektit ovat erilaisia. Siksi rakennusprojektinjohto räätälöidään usein jokaiseen projektiin.

Vaikka näin tehdään, niin toiminnanohjauksessa käytetään samaa järjestelmää varmistamaan reaaliaikainen katsaus projektinhallintaan.
rakentamisen projektinhallinta taulu kirjoitettu muistiinpanoja

Jotkut yleisistä toimenpiteistä, jotka sisältyvät tähän projektinjohdon työhön, ovat:

Projektin suunnittelu

Suunnittelussa määritellään tarkasti, mitä tehdään. Tämä sisältää usein tarkastuksia, tietojen keräämistä ja projektin taloudellisten, oikeudellisten ja teknisten edellytysten tarkastelua.

Tarjousten pyytäminen ja sopimukset

Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen, vuoropuhelu urakoitsijoiden kanssa, saapuneiden tarjousten tarkistaminen ja säätäminen. Lopuksi vahvan urakkasopimuksen laatiminen valitun urakoitsijan kanssa.

Rakennusvalvonta

Sitoutuminen ja toiminta. Sekä teknisiin kysymyksiin vastaaminen tarvitaan oikeiden asioiden tapahtumiseksi. Tehdään usein tarkastuksia työmaalla, pidetään rakennuskokouksia ja käsittellään asioita projektin edetessä.

Urakkatarkastukset

Urakkatarkastukset ennen, aikana ja projektin päätyttyä, jotta varmistetaan kaiken olevan juuri oikein. Kaikki dokumentoidaan tarkastuspöytäkirjoissa.

Rakennusprojektinjohtaja on vastuussa koko prosessin ajan

Rakennuttajalla eli rakennusprojektin tilaajalla on suuri vastuu koko prosessin ajan. Tarvitaan paljon tietämystä, sitoutumista ja aikaa saattaa rakennusprojekti päätökseen. On varmistettava, että kaikki tekniset vaatimukset täyttyvät. On haettava ja noudatettava rakennuslupaa ja muita viranomaisvaatimuksia. Ollaan vastuussa laadunvarmistuksesta ja toimenpiteiden valvonnasta.

projektinhallinta projektinjohto rakentaminen työmaapalaveri

Tämän vuoksi rakennusprojektin johtoon palkataan myös ulkopuolisia projektinhallinnan ammattilaisia, jotka toimivat rakennusprojektinjohtajana koko rakennushankkeen ajan. On tavallista, että rakennusprojektinjohto sisältyy urakoitsijan palveluihin, mutta on monia syitä, miksi tilaajana on parempi palkata riippumaton osapuoli rakennusprojektinjohtoon.

Silloin saadaan rakennusprojektinjohtaja, joka toimii rakennuttajan edustajana eikä vastapuolena.

Fondion toiminnanohjausjärjestelmänä auttaa rakentamisen projektinhallintaa aina, riippumatta sen käyttäjästä tai käyttötarkoituksesta. Ainoa tarkoitus on helpottaa projektin toteutumista kannattavasti mahdollistaen muun muassa reaaliaikainen kustannusseuranta.

Projektinhallinnan johtaminen moderneilla työkaluilla

Nykyiset rakennusprojektit ovat monimutkaisia. Kiinteistöt ovat teknisesti yhä monimutkaisempia ja vaatimukset korkeat. Suunnitteluprosessiin osallistuu usein suuri määrä toimijoita ja sidosryhmiä, joilla on kullakin omat osaamisalueensa ja odotuksensa.

Onnistuneen suunnittelutyön edellytys on yhteistyö ja koordinointi. Tämä on suunnittelunjohtajan tärkein tehtävä. Yleiskuvan hahmottaminen, kaikkien osapuolten etujen huomioon ottaminen ja kaikkien projektiin osallistuvien jäsenten koordinointi kohti samaa päämäärää.

Kun mietitään rakentamisen projektinhallintaa tänä päivänä, niin jokaisen niin pienen kuin suuren rakennusalan yrityksen on syytä kiinnittää huomiota sekä kannattavuuteen että sen mahdollistavien digitaalisten työkalujen valintaan. Sen vuoksi me Fondionilla olemme olemassa.

Fondionin käyttö on helppoa

Parantaa liiketoimintasi kannattavuutta
Saat reaaliaikaisen näkymän huomiseen
Moderni ja helppokäyttöinen työkalu
Sovi maksuton esittely