Ominaisuudet
/

Kustannusseuranta

Eroon jälkilaskennasta - reaaliaikaisen kustannusseurannan vaikutus merkittävä

Reaaliaikainen kustannusseuranta auttaa yritystä huomaamaan poikkeamat jo projektin aikana. Reaaliaikaisesti saatavat toteumakustannukset auttavat ymmärtämään poikkeamien syyt sekä tekemään konkreettiset muutokset jatkoa ajatellen, jotta projektien kannattavuus on oikealla tasolla.

Projektitason kannattavuus

Täsmätieto auttaa oikeisiin toimenpiteisiin

Fondion muodostaa automaattisesti kustannusseurannan haluamallasi tarkkuudella, jolloin näet heti ensimmäisestä projektista lähtien, miten eri osa-alueet kannattavat.

Litteratason seuranta auttaa havaitsemaan kannattavuuden projektin sisällä
Projektitason seuranta auttaa vertailemaan eri projektityyppien kannattavuutta
Kustannustyyppitason seuranta auttaa havaitsemaan töiden, materiaalien, alihankinnan sekä muiden kustannusten kannattavuuden

Reaaliaikaisuus

Taustapeilin sijaan tuulilasi: Perinteisen jälkilaskennan sijaan aina ajantasainen tilannekuva käden ulottuvilla

Asiat usein muistetaan epätarkasti jälkikäteen, joten poikkeamien korjaaminen kannattaa tehdä aina heti kun havaitaan kustannusten toteuman poikkeavan budjetista.

Reaaliaikainen kustannusseuranta auttaa havaitsemaan välittömästi poikkeamat
Toteumakustannukset ovat välittömästi tiedossa, kun työntekijä poistuu työmaalta
Havaitse automaattisesti, oletko laskenut oikean määrän ja oikeita tarvikkeita

Oikea seurannan tarkkuus

Liian tarkka seuranta jää tekemättä

Pystymme laajan kokemuksemme avulla kertomaan yrityksellesi, mikä on yrityksesi kannalta järkevä kustannusseurannan taso. Liian tarkka seuranta työllistää helposti tekijöitä, joten oikean tason katsominen on olennaista hyötyjen irti saamiseksi.

Olemme huomioineet myös, miten seuraat helposti erilaisia projekteja
Lyhytkestoisten keikkojen kannattavuuden seuraaminen massana
Fondion näyttää automaattisesti vain ne litterat, joille on kohdistettu kustannuksia. Tämä helpottaa litteralle kohdistamista

Koko projektimassan seuranta

Älä tee vääriä johtopäätöksiä yksittäisen projektin perusteella

Yksittäisen projektin osalta voi jokin osa-alue epäonnistua kannattavuudessa. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää katsoa osa-aluekohtaista (esim. litterakohtainen) kannattavuus myös isommasta määrästä projekteja.

Yksittäisen litteran kannattavuus useammasta projektista
Kannattavuus kustannustyypeittäin (töiden, tarvikkeiden, alihankinnan ja muiden kustannusten kannattavuus)
Kannattavuus eri sopimusmuotojen välillä (toteuman mukaan laskutettavat pienet työt, yksikköhintaurakat, kokonaishintaurakat, jne.)

Kannattavuuden vertailtavuus

Eri projektien kannattavuusvertailu auttaa oikeisiin johtopäätöksiin

Fondion avulla vertaat erittäin helposti kannattavuutta työnjohtajittain, kustannuspaikoittain, projektityypeittäin, asiakastyypeittäin, kustannuspaikoittain. Vertailtavuus on keskeinen osa kannattavuuteen liittyviä toimenpiteitä. Tiedät automaattisesti, kannattavatko tietyn tyyppiset projektit. Pääset käymään aitoa vuoropuhelua työnjohtajien kanssa.

Helpot suodatukset koko projektimassaan
Ei manuaalista tietojen keräämistä ja yhdistelyä
Johtopäätösten tekeminen onnistuu minuuteissa

Fondionin ominaisuudet

Ei saada kustannusseurantaan budjettia riittävällä osa-aluetasolla, jolloin ei nähdä todellisia kannattavuuteen

Näe Fondion tositoimissa

Sovi kanssamme esittely, niin saat tunnin aikana käsityksen siitä, miten Fondion voi auttaa yritystäsi tehostamaan liiketoimintaansa. Ei sido mihinkään.

Sovi ilmainen esittely