Ominaisuudet
/

Kustannusseuranta

Kustannusseuranta rakennusalalle

Kustannusseuranta rakennusalan yrityksille: Eroon jälkilaskennasta reaaliaikaisella seurannalla

Fondionin kustannusseuranta rakennusalan yrityksille auttaa huomaamaan poikkeamat jo projektin aikana. Reaaliaikaisesti saatavat toteumakustannukset auttavat ymmärtämään poikkeamien syyt sekä tekemään konkreettiset muutokset välittömästi, jotta projektien kannattavuus pysyy oikealla tasolla.

Projektitason kannattavuus rakennusalalla

Rakennusalan kustannusseuranta: opi automaattisesti projektiesi kustannukset

Fondion muodostaa automaattisesti kustannusseurannan haluamallasi tarkkuudella, jolloin näet heti ensimmäisestä projektista lähtien, miten eri osa-alueet kannattavat.

Litteratason seuranta auttaa havaitsemaan kannattavuuden projektin sisällä
Projektitason seuranta auttaa vertailemaan eri projektityyppien kannattavuutta
Kirjanpitäjän rooli on erittäin tärkeä, anna hänelle mahdollisuus menestyä

Reaaliaikaisuus

Reaaliaikaisella kustannusseurannalla taustapeilin sijaan tuulilasi: Perinteisen jälkilaskennan sijaan aina ajantasainen tilannekuva

Miksi reaaliaikainen kustannusseuranta on niin tärkeää? Asiat muistetaan usein epätarkasti jälkikäteen, joten poikkeamien korjaaminen kannattaa tehdä aina heti, kun kustannusten toteuman havaitaan poikkeavan budjetista.

Reaaliaikainen kustannusseuranta rakennusalan yrityksissä auttaa havaitsemaan poikkeamat välittömästi
Toteumakustannukset ovat tiedossa heti, kun työntekijä poistuu työmaalta
Kirjanpitäjän rooli on erittäin tärkeä, anna hänelle mahdollisuus menestyä

Oikea seurannan tarkkuus

Kustannusseuranta rakennusalan toimijoille: Tarkka seuranta avuksesi

Pystymme pitkän rakennusalan kustannusseurannan kokemuksemme avulla kertomaan yrityksellesi, mikä on yrityksesi kannalta järkevä kustannusseurannan taso. Liian tarkka seuranta työllistää helposti tekijöitä, joten oikean tason määrittäminen on olennaista hyötyjen irti saamiseksi.

Fondion myös huomioi kuinka seuraat helposti erilaisia projekteja
Lyhytkestoisten keikkojen kannattavuuden seuraaminen massana
Kirjanpitäjän rooli on erittäin tärkeä, anna hänelle mahdollisuus menestyä

Koko projektimassan seuranta

Kustannusseuranta: Älä tee vääriä johtopäätöksiä yksittäisen projektin perusteella

Yksittäisen projektin osalta voi jokin osa-alue epäonnistua kannattavuudessa. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää katsoa osa-aluekohtaista (esim. litterakohtainen) kannattavuutta myös isommasta määrästä projekteja.

Yksittäisen litteran kannattavuus useammasta projektista
Kannattavuus kustannustyypeittäin (töiden, tarvikkeiden, alihankinnan ja muiden kustannusten kannattavuus)
Kirjanpitäjän rooli on erittäin tärkeä, anna hänelle mahdollisuus menestyä

Kannattavuuden vertailtavuus

Eri projektien kannattavuusvertailu auttaa tekemään oikeita johtopäätöksiä

Fondion avulla vertaat erittäin helposti kannattavuutta työnjohtajittain, kustannuspaikoittain, projektityypeittäin, asiakastyypeittäin ja kustannuspaikoittain. Vertailtavuus on keskeinen osa kannattavuuteen liittyviä toimenpiteitä. Tiedät automaattisesti, kannattavatko tietyn tyyppiset projektit ja pääset käymään aitoa vuoropuhelua työnjohtajien kanssa.

Helpot suodatukset koko projektimassaan
Ei manuaalista tietojen keräämistä ja yhdistelyä
Kirjanpitäjän rooli on erittäin tärkeä, anna hänelle mahdollisuus menestyä

Fondionin ominaisuudet

Saadaan kustannusseurantaan budjetti riittävällä osa-aluetasolla, jolloin nähdään todelliset kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

Näe Fondion tositoimissa

Sovi esittely täysin sitoumuksetta. Sen aikana saat käsityksen siitä, miten Fondion voi auttaa yritystäsi tehostamaan liiketoimintaansa ja lisäämään kannattavuuttaan.

Sovi esittely →