Ominaisuudet
/

Helppokäyttöisyys

Kuluttajamainen käyttäjäkokemus on perusedellytys yrityksissä

Rakennusalan kilpaillussa markkinassa yrityksillä ei ole enää mahdollisuutta tehdä menestyksekästä liiketoimintaa manuaalisesti tietoja syöttämällä eri järjestelmiin. Asiakkaat odottavat nopeasti tarjouksia, työntekijät tietoa, mitä työmaalla tarvitsee tehdä sekä yrityksen johto automaattisesti muodostuvaa budjettia kustannusseurantaan.

Tarjouslaskennan laskentakirjasto

Valmiiksi mietitty sisältö helpottaa laskentaa

Hyvin usein yrityksissä ajatellaan, että meillä on niin poikkeuksellista laskentaa tai tehdään erilaisia kohteita, että ei voida luoda valmista laskentakirjastoa. Todellisuudessa suurin hyöty saadaan tällaisille yrityksille, koska laskentakirjastoon voidaan kerätä pikkuhiljaa uusia sisältöjä, mitä voidaan käyttää tarvittaessa.

Tasalaatuinen tarjous- ja kustannuslaskenta
Materiaali- ja työkustannusten automaattinen päivitys kirjastoon
Todellisiin kustannuksiin pohjautuva laskenta

Maksuerätaulukoiden jyvitys

Maksuerätaulukon vaikutus kassavirralle merkittävä

Erilaisten maksuerätaulukoiden luominen jo valmiiksi ylläpidoon auttaa merkittävästi yrityksen kassavirran hallintaan. Kokemuksemme mukaan urakoitsijoilla on paljon eri vaihtoehtoja vaikuttaa maksuerätaulukoihin, mikäli urakoitsija on itse aktiivinen antamaan esityksen. Vaikutus yrityksen kassatilanteeseen voi olla satoja tuhansia euroja.

Nappia painamalla maksuerätaulukon jyvitys projetille
Merkittävä vaikutus laskutusnopeuteen, koska laskutus helppoa ja nopeaa
Voidaan huomioida maksuerien kassavirtavaikutus entisestään

Tarjous- ja sopimusasiakirjat

Automaattisesti muodostuvat tarjous- ja sopimusasiakirjat oikealla sisällöllä

Oletko miettinyt, kuinka merkittävä vaikutus loppujen lopuksi tarjous- ja sopimusasiakirjoilla on siihen, luottaako asiakkaasi yritykseesi? Oletko ajatellut, kuinka merkittävä vaikutus oikeansisältöisellä tarjouksella on yrityksesi kannattavuuteen sekä asiakastyytyväisyyteen.

Automaattisesti laskennasta muodostuvat
Kerro asiakkaallesi, mitä projekti sisältää ja mitä ei sisällä
Yrityksesi ilmeellä, asiallisella sisällöllä annat yrityksestäsi oikean kuvan

Uudet projektit työnjohtajalle

Ei enää tietokatkoksia, uudet projektit automaattisesti työnjohtajille

Onko tuttu tilanne, laskija on ajatellut toteutuksen tietyllä tavalla, mutta tieto ei olekaan liikkunut työnjohtajalle tai projektipäällikölle. Anna työnjohdolle mahdollisuus menestyä projektissa tarjoamalla automaattisesti oikeat tiedot.

Projektin vastuuhenkilö näkee yhdellä näkymällä omat projektit
Pureutuminen nappia painamalla projektille (mm. kustannusseurantaan)
Projektin vastuuhenkilö näkee helposti laskijan muistiinpanot

Kustannusseurannan budjetti

Ei enää manuaalista budjetin näppäilyä kustannusseurantaan

Kannattavuuden yksi tärkein tekijä on laskennasta automaattisesti muodostuva, reaaliaikainen kustannusseuranta riittävällä tarkkuudella. Nimenomaan suoraan laskentaan synkronissa oleva, automaattisesti muodostuva kustannusseuranta on keskeinen tekijä kannattavuuden varmistamisessa.

Seuraa riittävällä tarkkuudella, mutta älä liian tarkasti
Näe helposti poikkeamat eri osa-alueissa
Ei enää jälkilaskentaa Exceleissä, vaan helposti yhdessä paikassa

Fondionin ominaisuudet

Ei saada kustannusseurantaan budjettia riittävällä osa-aluetasolla, jolloin ei nähdä todellisia kannattavuuteen

Näe Fondion tositoimissa

Sovi kanssamme esittely, niin saat tunnin aikana käsityksen siitä, miten Fondion voi auttaa yritystäsi tehostamaan liiketoimintaansa. Ei sido mihinkään.

Sovi ilmainen esittely