Ominaisuudet
/

Läpinäkyvyys

Läpinäkyvyydellä olennainen merkitys yrityksen toimintaan

Jokaisella henkilöllä tulisi olla mahdollisimman hyvä läpinäkyvyys yrityksessä oman roolinsa mukaisesti eri osa-alueisiin. Mikäli eri rooleissa olevat henkilöt eivät näe oman toimintansa vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen ja tehokkuuteen, on mahdotonta myöskään vaatia oikeita toimenpiteitä.

Asiakkuudet

Yksi näkymä, tarjousvaiheen tilannekuva lukuineen yhdessä paikassa

Ei enää kyselyjä eri henkilöiltä, missä tilanteessa joku asiakas tai laskenta on. Ei myöskään tarvetta koostaa Exceliin erikseen laskennassa olevia projekteja, tarjous- tai tilauskantaa

Näet yhdellä kortilla kaikki keskeiset asiat
Hahmotat kokonaisuuden reaaliajassa
Suodata henkilöittäin tai muilla suodatuksilla tilanne

Tarjousvaihe

Unohda post it-laput, hallitse helposti asiakkuuksia

Uudet asiakkaat, laskennassa olevat projektit ja tarjoukset yhdessä näkymässä. Fondion nostaa automaattisesti kortit yhdessä näkymässä seuraavan yhteydenottopäivämäärän mukaan ensimmäiseksi.

Ole oikeaan aikaan yhteydessä uusiin asiakkaisiin
Kun lähetät tarjouksen, ole sovittuun aikaan yhteydessä
Yhdellä silmäyksellä seuraavat toimenpiteet

Projektit

Näe yleiskuva yhdellä silmäyksellä ja pureudu yksittäiseen projektiin helposti

Näe yhdellä näkymällä automaattisesti päivittyvä laskutus- ja valmiusaste, minkä avulla voit päätellä esim. keskeneräisten projektien kassavirtatilanteen sekä tilauskannan. Näe tilanne myös työnjohtajittain.

Yhdellä näkymällä kaikki projektit tiloittain
Selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa tilannekuva
Yhdellä näkymällä myös laskutus- ja valmiusasteet

Talouden rutiinit

Yhdellä silmäyksellä talouden rutiinien tilanne sekä pureutuminen henkilötasolle

Ei enää hyppimistä eri näkymien välillä saadaksesi tilannekuvan talouden rutiineista. Näe kokonaistilanne työntekijäkirjausten, ostolaskujen sekä myyntilaskutuksen osalta. Näe myös kuukausi- ja vuositason tilanne.

Pureutuminen suoraan työaikakirjauksiin, ostolaskuihin ja myyntilaskuihin
Huomattavasti nopeammat hallinnon rutiinit
Katso myös tietyn henkilön tilanne nappia painamalla

Kustannusseuranta

Täysi läpinäkyvyys hankkeiden kannattavuuteen

Voit katsoa helposti kokonaisuutta tai pureudu yksittäisen hankkeen kannattavuuteen. On tärkeää katsoa kannattavuutta projektityypeittäin, työnjohtajittain tai muilla suodattimilla, että yrityksesi voi varmuudella keskittyä oikeisiin asioihin.

Katso yksittäisen tai useamman hankkeen kannattavuutta
Kustannusseurannan yhteys laskentaan auttaa konkreettisiin muutoksiin
Valitse seurannan tarkkuustaso yrityksen toimintaa vastaavaksi

Fondionin ominaisuudet

Ei saada kustannusseurantaan budjettia riittävällä osa-aluetasolla, jolloin ei nähdä todellisia kannattavuuteen

Näe Fondion tositoimissa

Sovi kanssamme esittely, niin saat tunnin aikana käsityksen siitä, miten Fondion voi auttaa yritystäsi tehostamaan liiketoimintaansa. Ei sido mihinkään.

Sovi ilmainen esittely