Ominaisuudet
/

Läpinäkyvyys

Rakennusalan talouden parempi ennustettavuus

Läpinäkyvyydellä olennainen merkitys yrityksen toimintaan

Jokaisella henkilöllä tulisi olla mahdollisimman hyvä läpinäkyvyys yrityksessä oman roolinsa mukaisesti eri osa-alueisiin. Mikäli eri rooleissa olevat henkilöt eivät näe oman toimintansa vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen ja tehokkuuteen, on mahdotonta myöskään vaatia oikeita toimenpiteitä.

Asiakkuudet

Yksi näkymä, tarjousvaiheen tilannekuva lukuineen yhdessä paikassa

Ei enää kyselyjä eri henkilöiltä, missä tilanteessa joku asiakas tai laskenta on. Ei myöskään tarvetta koostaa Exceliin erikseen laskennassa olevia projekteja, tarjous- tai tilauskantaa.

Näet yhdellä kortilla kaikki keskeiset asiat
Hahmotat kokonaisuuden reaaliajassa
Kirjanpitäjän rooli on erittäin tärkeä, anna hänelle mahdollisuus menestyä

Tarjousvaihe

Unohda Post it -laput, hallitse asiakkuuksia helposti

Uudet asiakkaat, laskennassa olevat projektit ja tarjoukset yhdessä näkymässä. Fondion nostaa automaattisesti kortit yhdessä näkymässä seuraavan yhteydenottopäivämäärän mukaan ensimmäiseksi.

Ole yhteydessä uusiin asiakkaisiin oikeaan aikaan
Kun lähetät tarjouksen, ole sovittuun aikaan yhteydessä
Kirjanpitäjän rooli on erittäin tärkeä, anna hänelle mahdollisuus menestyä

Projektit

Näe yleiskuva yhdellä silmäyksellä ja pureudu yksittäiseen projektiin helposti

Näe yhdellä näkymällä automaattisesti päivittyvä laskutus- ja valmiusaste, minkä avulla voit päätellä esim. keskeneräisten projektien kassavirtatilanteen sekä tilauskannan. Näe tilanne myös työnjohtajittain.

Yhdellä näkymällä kaikki projektit tiloittain
Selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa tilannekuva
Kirjanpitäjän rooli on erittäin tärkeä, anna hänelle mahdollisuus menestyä

Talouden rutiinit

Yhdellä silmäyksellä talouden rutiinien tilanne sekä pureutuminen henkilötasolle

Ei enää hyppimistä eri näkymien välillä saadaksesi tilannekuvan talouden rutiineista. Näe kokonaistilanne työntekijäkirjausten, ostolaskujen sekä myyntilaskutuksen osalta. Näe myös kuukausi- ja vuositason tilanne.

Pureutuminen suoraan työaikakirjauksiin, ostolaskuihin ja myyntilaskuihin
Huomattavasti nopeammat hallinnon rutiinit
Kirjanpitäjän rooli on erittäin tärkeä, anna hänelle mahdollisuus menestyä

Kustannusseuranta

Täysi läpinäkyvyys hankkeiden kannattavuuteen

Voit katsoa helposti kokonaisuutta tai pureutua yksittäisen hankkeen kannattavuuteen. On tärkeää katsoa kannattavuutta projektityypeittäin, työnjohtajittain tai muilla suodattimilla, jotta yrityksesi voi varmuudella keskittyä oikeisiin asioihin.

Katso yksittäisen tai useamman hankkeen kannattavuutta
Kustannusseurannan yhteys laskentaan auttaa konkreettisiin muutoksiin
Kirjanpitäjän rooli on erittäin tärkeä, anna hänelle mahdollisuus menestyä

Fondionin ominaisuudet

Saadaan kustannusseurantaan budjetti riittävällä osa-aluetasolla, jolloin nähdään todelliset kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

Näe Fondion tositoimissa

Sovi kanssamme esittely, niin saat tunnin aikana käsityksen siitä, miten Fondion voi auttaa yritystäsi tehostamaan liiketoimintaansa. Ei sido mihinkään.

Sovi ilmainen esittely