Kustannushallinta rakennushankkeessa

Rakennushankkeen kustannushallinta: hallitse kustannuksia menestyksekkäästi

Jotta rakennushankkeen kustannushallinta helpottuu, tee litteratason seurantaa. Riippuen rakennusprojektin laajuudesta, kattavuudesta ja katerakenteesta, ulota litteraseuranta projektin vaatimalle tasolle.

Kustannushallinta rakennushankkeessa – Reaaliaikainen seuranta

Kustannushallinta rakennushankkeessa helpottuu merkittävästi, mikäli projektissa on reaaliaikainen seuranta. Jotkut tilaajat noudattavat hyvin vakiintuneita rutiineja budjetin laatimisessa ja kustannusten hallinnassa, kun taas toiset ovat paljon jäljessä, mikä lopulta johtaa usein suuriin taloudellisiin seurauksiin.

Useimmat tilaajat eivät hallitse kustannusten kokonaisvaltaista valvontaa projektin varhaisesta vaiheesta sen päättymiseen saakka. Kokemuksemme osoittavat myös, että sekä projektinjohto että talousvastuu ovat usein samalla sopimusosapuolella. Olemme kokeneet tämän ongelmalliseksi monissa tapauksissa, koska aika ei riitä keskittymään ensisijaisen palvelun toimittamiseen (projektin toimittaminen ajoissa ja vaaditun laadun mukaisesti) ja tekemään asianmukaisia tarkastuksia projektin talouden osalta, erityisesti monimutkaisissa projekteissa tai projekteissa, jotka kohtaavat ongelmia.

On taipumus luottaa urakoitsijan lukuun, jos luvut eivät ole täysin epärealistisia. Tässä on suuri mahdollisuus parantaa projektin taloutta muun muassa palkkaamalla asiantuntija, joka voi esittää harkittuja ja yksityiskohtaisia kysymyksiä esitetyistä kustannuksista.

Myös Fondion-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa merkittävästi, koska jo tarjouslaskenta on luonut projektille budjetin, minkä kustannusseuranta on reaaliaikainen. Näin päästään eroon hankalasta jälkilaskennasta, joka saattaa pahimmillaan kaataa suurempiakin yrityksiä, mikäli virheet toteutuneissa kustannuksissa tapahtuvat useammissa projekteissa samanaikaisesti.

kustannushallinta-rakennushankkeessa-fondion-auttaa

Rakennushankkeen kustannushallinta: tärkeää selventää kustannuksia lisäävät tekijät ajoissa

Kansainvälisesti keskitytään yleensä kustannuksiin koko projektin ajan ja kustannusten hallintapalvelut ovat yksi ensimmäisistä palveluista, jotka otetaan käyttöön projektissa. Fondion on hyvä esimerkki rakennusalan erp-järjestelmästä, mikä mahdollistaa kustannusseurannan tarkasti ja tehokkaasti.

Liian usein paljastuu, kuinka suuret ylimääräiset kustannukset sekä tilaajat että urakoitsijat maksavat huonon viestinnän, epäselvien prosessien ja perusteellisen kustannustenvalvonnan ja hallinnan puutteen vuoksi. Epävarmuus ja epäselvyys ovat riskitekijöitä, jotka lopulta vaikuttavat kaikkiin osapuoliin, ja niiden minimoimalla on hyvät mahdollisuudet parempaan liiketoimintaan kaikille - jotain, mitä pyrimme aina saavuttamaan.

Tavoitteenamme Fondionilla on se, että palvelumme maksaa aina itsensä takaisin hyvin helposti, ja että toiminnanohjausjärjestelmämme tulee itsestään selväksi osaksi tulevia projekteja. Tämä on mahdollista, koska kokemuksemme osoittavat, että sijoitus aktiiviseen kustannusten hallintaan rakennushankkeessa on moninkertaisesti pienempi kuin kustannusten kasvu, joka usein kohtaa projekteja, joissa talouden hallinta ei ole etusijalla koko projektin ajan.

rakennushankkeen-kustannushallinta-kuva-tyomaasta

Avoimuutemme ja läpinäkyvyytemme tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa taloudellisia päätöksiä ja luoda suurempi turvallisuus koko rakennusprosessin ajan. Kaikki yritykset ja organisaatiot kohtaavat omat ainutlaatuiset haasteensa, ja jos olette kiinnostuneita, keskustelemme mielellämme ilman sitoumuksia siitä, millaisia haasteita teillä saattaa olla edessänne.

Kustannusten hallinta rakennushankkeessa – Lyhyt opas

Muistathan nämä asiat liittyen kustannusten hallintaan rakennushankkeissa:

  • Hyödynnä reaaliaikaista kustannusseurantaa projektin eri litteratasoilla
  • Havainnoi ja korjaa poikkeamat välittömästi

Keskihintaurakoitsija vs. Valveutunut Urakoitsija

  • Vertaile eri urakoitsijatyyppejä ja niiden lähestymistapoja kustannusten laskentaan
  • Ymmärrä valveutuneen urakoitsijan etuja ja hyötyjä projektin kannattavuudessa

Jälkilaskennasta Reaaliaikaiseen Seurantaan – Kustannushallintaa reaaliajassa

  • Siirry perinteisestä jälkilaskennasta reaaliaikaiseen kustannusten seurantaan
  • Hyödynnä järjestelmän tarjoamia tietoja nopeisiin ja tehokkaisiin päätöksiin.

Kustannushallinta ja kannattavuus rakennushankkeissa

Kustannustehokkuus rakennushankkeissa on olennainen osa menestyvää liiketoimintaa. Fondionin toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa syvällisen mutta selkeän näkymän kustannushallintaan ja kannattavuuden optimointiin rakennusalan ammattilaisille.

Nämä lyhyet ohjeet auttavat sinua tekemään tietoisempia päätöksiä ja varmistamaan projektiesi menestyksen ja kannattavuuden rakennushankkeissa.

Fondionin toiminnanohjausjärjestelmä auttaa sinua seuraamaan ja hallitsemaan rakennusprojektin kustannuksia reaaliajassa, eikä ainoastaan jälkiseurantana. Kun jo tarjouslaskenta luo automaattisesti litteratason kustannusseurannan, säästää se valtavan määrän aikaa mahdollistaen samalla paremmat katteet, reaaliaikaisen kassavirtaseurannan sekä helpomman arjen.

Muistathan myös, että myös projektisuunnitelmasta on hyvä olla olemassa selkeä kuvaus.

Fondionin käyttö on helppoa

Parantaa liiketoimintasi kannattavuutta
Saat reaaliaikaisen näkymän huomiseen
Moderni ja helppokäyttöinen työkalu
Sovi maksuton esittely