Rakentaminen kustannuslaskelma

Rakentaminen ja Kustannuslaskelma

Rakentaminen ja kustannuslaskelma on tärkeä sanapari, koska kannattavassa rakentamisessa on samat lainalaisuudet kuin muussakin liiketoiminnassa eli kustannusten ja tulojen positiivisessa lopputulemassa. Mikäli kustannuslaskelma on tehty oikein, ei ole huoltakaan. Tässä artikkelissa kerromme rakentamisen kustannuslaskelmasta, mitä kustannuslaskelma tarkoittaa ja mihin sitä tyypillisesti käytetään.

Mikä rakentamisen kustannuslaskelma?

Mikä ihmeen rakentamisen kustannuslaskelma? Rakentaminen on monisyistä puuhaa. Kustannuksia syntyy monesta eri lähteestä, joita ovat mm. materiaalinen kustannukset, työn kustannukset eikä unohdeta niitä kuuluisia “yllättäviä” kustannuksia.

Jotta tämän tyyppisiin kannattavuuden mekanismeihin pääsee etupainoitteisesti kiinni, on rakentamisessa käytettävä kustannuslaskelmaa.

Kustannuslaskelman tarkoitus on etukäteen osoittaa, minkälaisia kustannuksia kyseessä olevaan laskentakohteeseen muodostuu.

Kustannukset antavat tietenkin pohjaa sille, miten voidaan tehdä kannattavaa liiketoimintaa.

Rakentamisen kustannuslaskelma voi siis olla myös helppo “kustannus + kate” -ratkaisu (kts. katelaskenta), josta saadaan myytävän palvelun tai tuotteen hinta. Ihan näin yksinkertainen asia ei silti ole, sillä mm. tavarantoimittajat ovat lyhentäneet hintojen muutosvälin niin, että kustannusten arviointi voi tuottaa mm. kokonaishintaurakoissa haasteita. Toisaalta taas katteen osuuden määrittämiseen vaikuttaa markkinatilanne - mikäli ylihinnoittelet tuotteesi, ei ole töitäkään. 

rakentaminen kustannuslaskelma pöytä, jossa paperit esillä

Kustannuslaskelma rakentamisessa – Ota huomioon nämä asiat

Kun tehdään kustannuslaskelma rakentamisessa, otetaan siis huomioon kulurakenne materiaalin ja palkkojen kustannuksina (muista huomioida myös sivukulut!). Yleensä kustannuslaskelmaan jätetään myös varauma muutoksille esimerkiksi tukkurin hinnoissa.

Katteeseen huomioidaan yrityksen tavoittelema kate kuitenkin markkinatilanne huomioiden; mitä kilpaillumpi markkina, sitä pienemmillä katteilla toimitaan.

Yrityksellä on myös kiinteät kustannukset, jotka tulee huomioida kustannuksissa. Voi olla, että osa yrityksistä katsoo tämän kulun suoraan katteeseen, mutta tällöin kannattaa tarkistaa, että katelaskenta on tehty varmasti oikein.

Miten tehdä kustannuslaskelma rakentamisen alalle helposti?

Kustannuslaskelman tekeminen rakennusalalle ei ole ihan yksinkertaista puuhaa. Siksi yhä kasvavissa määrin rakennusalan kustannuslaskelmat haluttaisiin tehdä moderneilla rakennusalan ohjelmistoilla, joissa laskenta perustuu todellisiin kustannuksiin.

Muutama ohjelmistotoimittaja on jo pidempään tarjonnut ratkaisuja, jotka perustuvat keskimääräiseen kustannukseen, mutta tuoreimmat palveluntarjoajat ovat ymmärtäneet, ettei se riitä. Kustannus- ja tarjouslaskenta tulee perustua todellisiin kyseisen yrityksen omiin kustannuksiin.

Tähän päästään tarkalla litteratasoisella kustannuslaskennalla, johon eri kustannukset on paketoitu tuotepakettien sisään. Kustannukset elävät ja niitä voi muuttaa, mutta ohjelmiston avulla rakentaminen ja kustannuslaskelman tekeminen sitä varten käy helposti.

Fondionin käyttö on helppoa

Parantaa liiketoimintasi kannattavuutta
Saat reaaliaikaisen näkymän huomiseen
Moderni ja helppokäyttöinen työkalu
Sovi maksuton esittely